தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

மசகு எண்ணெயின் விலை உயர்வு

0 77

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை உயர்வடைந்துள்ளது.

பிரண்ட் மசகு எண்ணெய் ஒன்றின் விலை 123.7 டாலர் ஆக காணப்படுகிறது.

டெக்சாஸ் மசகு எண்ணெய் ஒன்றின் விலை 122.17 டாலர் ஆக காணப்படுகிறது.

இது 13 வாரங்களில் பதிவான உச்சகட்ட விலை அதிகரிப்பாகும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.