தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

பொலிஸ் தலைமையக பணிப்பாளராக ரஜனி அமரசேகர நியமனம்

0 117

 பொலிஸ் தலைமையக நிர்வாகப் பிரிவுக்கு முதல் பெண் பணிப்பாளராக SSP லங்கா ரஜனி அமரசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.