தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

பைஸர் தடுப்பூசி பூஸ்டராக நாளை முதல் வழங்கப்படும்

0 105

 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பைஸர் தடுப்பூசி பூஸ்டராக நாளை (17- 11 – 2021)  முதல் மேல் மற்றும் தென் மாகாணங்களில் வழங்கப்படவுள்ளன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.