தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

புகையிரத சேவைகள் இயக்கம்

0 31

புகையிரத சேவைகளை முன்னெடுப்பதற்கு எரிபொருள் விநியோகம் தொடர்பான கட்டுப்பாட்டினால் எவ்வித தாக்கமும் ஏற்படாது எனவும் புகையிரத சேவைகள் வழமை போன்று முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் புகையிரத திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் அத்தியாவசிய சேவைகளை மாத்திரம் முன்னெடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் பல தரப்பட்ட சேவைகளும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையையும் புகையிரத சேவைகள் வழமை போன்று முன்னெடுக்கப்படும் என புகையிரத திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது

Leave A Reply

Your email address will not be published.