தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

பிரசன்ன ரணதுங்கங்கவிற்கு மற்றுமொரு பதவி!

0 433

ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடாவாக பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.