தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தேசிய கொள்கை அமைச்சினால் 61,000 குடும்பங்களுக்கு விசேட உதவித்தொகை

0 32

உலக உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை நான்கு மாதங்களுக்கு போசாக்கு குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 61,000 குடும்பங்களுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மாதாந்தம் 10,000 ரூபா மானியம் வழங்கப்படும் என பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கை அமைச்சின் செயலாளர் கே.எம்.எம். சிறிவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.