தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தெஹிவளை நோக்கிச் சென்ற வேன் விபத்து (video)

0 18

இன்று முற்பகல் கொள்ளுப்பிட்டியிலிருந்து தெஹிவளை நோக்கிச் சென்ற வேன் ஒன்று வீதி நடுவே குடைசாய்து விபத்துக்குள்ளானது. அதன் (video) இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.