தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தங்கத்தின் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்

0 63

நாளுக்கு நாள் உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகின்றது. 

இலங்கையில் இன்றைய தங்க நிலவரத்தின்படி,  24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 187,650 ரூபாவாக  பதிவாகியுள்ளது. 

அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 172,050 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. 

மேலும், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் 164,250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.