தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

தங்கத்தின் இன்றைய நிலவரம்!

0 70

உலக சந்தையில் இன்று தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் இலங்கை ரூபாவின் படி 665,680 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கையில் கடந்த இரு தினங்களை விட இன்று தங்கத்தின் விலையில் சிறு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.  

இலங்கையில் இன்றைய தங்க நிலவரத்தின்படி, 24கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 187,850 ரூபாவாகவும் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 172,300 ரூபாவாகவும் 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை 164,450 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.