தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

க்ளைபோசெட் தடையை நீடிக்கும் வர்த்தமானி அரச அச்சகத்துக்கு

0 229

இரசாயன உரத் தடையை நீக்குவதற்கும், க்ளைபோசெட் தடையைத் தொடர்ந்து அமுல்படுத்துவதற்குமான வர்த்தமானி அறிவித்தல் அரச அச்சகத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்றுமதி – இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டாளர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.