தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

கோழி இறைச்சியின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை அறிவிப்பு

0 36

ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் விலை 50 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் புதிய விலை 1,450 ரூபாவாகும் என குறித்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.