தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

கலப்பு தேர்தல் முறைக்கான புதிய சீர்திருத்தங்கள்

0 391

இளைஞர்களுக்கான சிறந்த பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிசெய்யும் வகையில் கலப்பு தேர்தல் முறைக்கான புதிய சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் இதனை தொடர்ந்து உள்ளூராட்சி தேர்தல் நடைபெறும் எனவும்  கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.