தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

கடமைகளை பொறுப்பேற்றார் லிட்ரோ நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர்

0 68

இன்று லிட்ரோ நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ள முதித பீரிஸ் தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

கடந்த 13 ஆம் திகதி   முன்னாள் தலைவர் விஜித ஹேரத் பதவி விலகியதை அடுத்து குறித்த வெற்றிடத்திற்கு முதித பீரிஸ் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.