தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

எலிசபெத் மகாராணியின் உருவம் கொண்ட நாணயத் தாள்கள் தொடர்ந்து செல்லத்தக்கவை – இங்கிலாந்து வங்கி

0 26

பிரித்தானிய மகா ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் காலமானதைத் தொடர்ந்து, எலிசபெத் மகாராணியின் படத்தைக் கொண்ட நாணயத் தாள்கள் சட்டபூர்வமாக செல்லுபடியாகும் என்று இங்கிலாந்து வங்கி அறிவித்தது.

இங்கிலாந்து வங்கி நாணயத் தாள்களில் தோன்றிய முதல் மன்னர் ராணி எலிசபெத் ஆவார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.