தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

உலக காசநோய் தினம் இன்று

0 453

இன்று உலக காசநோய் தினம்.காசநோய் என்பது ஒரு பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் சுவாசக் குழாயின் ஒரு நோயாகும்.

நோயாளி கடிக்கும் போது நுரையீரல் வழியாக பரவினாலும், உடலில் உள்ள எந்த திசுக்களையும் பாக்டீரியா பாதிக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

இலங்கையில் 2020 இல் 7258 காசநோயாளிகளும் 2021 இல் 6771 நோயாளிகளும் பதிவாகியுள்ளனர்.

இது உலக சுகாதார அமைப்பின் கணிக்கப்பட்ட மதிப்பான 14,000க்கும் குறைவானதாகும். .

இலங்கையில் வருடாந்தம் கண்டறியப்படாத காசநோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 6000 ஆகும்.

2035 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கையை காசநோய் இல்லாத நாடாக மாற்றும் வேலைத்திட்டமும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.