தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய(15) டொலரின் பெறுமதி

0 66


மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி ரூபாய்  366 .52சதம்.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய கொள்வனவு பெறுமதி ரூபாய் 355. 72 சதம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.