தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய நாளுக்கான மின்வெட்டு

0 37

மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நேரத்தை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அந்தவகையில், செப்டம்பர் 06 ஆம் திகதி முதல் 09 ஆம் திகதி வரை 1 மணிநேரம் மின்வெட்டினை நடைமுறைப்படுத்த இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Gallery
Leave A Reply

Your email address will not be published.