தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தின மின்வெட்டு அட்டவணையை

0 41

இன்று (2022/06/17) மின்வெட்டு அமுல்படுத்துவது தொடர்பான அட்டவணையை இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

நாட்டை 21 வலயங்களாக (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L | P,Q,R,S,T,U,V,W | CC) பிரித்து ஒவ்வொரு வலயத்திலும் உள்ள பிரதேசங்களில் 02 மணித்தியாலம் 15 நிமிடங்கள் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும்.

ABCDEFGHIJ | PQRSTVW

பி.ப. 3.00 – பி.ப. 9.45 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்.

A, B, C, V, W

03:00 PM – 05:15 PM

D, E, F, G, P, Q, R

05:15 PM – 07:30 PM

H, I, J, S, T

07:30 PM – 09:45 PM

KL | U

மு.ப. 8.30 – மு.ப. 10.45 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

K, L, U

08:30 AM – 10:45 AM

CC

மு.ப. 6.00 – மு.ப. 8.15 வரை 2 மணித்தியாலங்கள் 15 நிமிடங்கள்

06:00 AM – 08:15 AM

போதிய எரிபொருள் இன்மை காரணமாக இலங்கை மின்சார சபையினால் விடுக்கப்பட்டுள்ள வேண்டுகோளுக்கிணங்க இவ்வாறு திட்டமிட்ட மின்வெட்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழு (PUCSL) தெரிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.