தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க விலை விபரம்

0 28

இன்றைய தங்கத்தின் விலை தொடர்பான விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

  • தங்கம் அவுன்ஸ் விலை ரூபாய் 606,779.00 ஆகும்.
  • 24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 21,410.00
  • 24 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 171,250.00
  • 22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 19,630.00
  • 22 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 157,050.00
  • 21 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 18,740.00
  • 21 கரட் 8 கிராம் ( 1 பவுன் ) தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 149,900.00
Leave A Reply

Your email address will not be published.