தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்க நிலவரம்

0 39

புவி அரசியல் பிரச்சினை காரணமாக தங்கத்தின் விலை வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக திறனாய்வாளர்கள் கூறினாலும், அதையும் கடந்து வேறு சில காரணங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

24 கரட் 1 கிராம்ரூபாய் 21,710.00
24 கரட்8 கிராம் (1பவுன் )ரூபாய் 173,650.00
22 கரட் 1 கிராம் ரூபாய் 19,910.00
22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 159,250.00
21 கரட்1 கிராம்ரூபாய் 19,000.00
21 கரட்8 கிராம் (1 பவுன்)ரூபாய் 152,000.00
Leave A Reply

Your email address will not be published.