தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்கத்தின் விலை

0 21

உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகின்றது.

இதன்படி, இன்றையதினம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இலங்கை ரூபாவின் படி 698,634 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 197,150 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 180,800 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 172,550 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த மாதங்களில் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்து 200,000 ரூபாவை எட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.    

Leave A Reply

Your email address will not be published.