தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய தங்கத்தின் நிலவரம்

0 28

இன்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை 24 கரட் (ஒரு பவுண்) 179,950 ரூபாவாக காணப்படுவதோடு, 22 கரட் (ஒரு பவுண்) தங்கத்தின் விலை 165,000 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 21 கரட் (ஒரு பவுண்) தங்கத்தின் விலை 157,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.