தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 48

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி ரூபாய் 366. 23 சதம்.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய கொள்வனவு பெறுமதி ரூபாய் 356. 09 சதம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.