தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 22

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி ரூபாய் 371.30 சதம்.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய கொள்வனவு பெறுமதி ரூபாய்  360.45 சதம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.