தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்றைய டொலரின் பெறுமதி

0 117

இன்று இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  318.72 சதம்

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி  331.98 சதம்  இந்த மாற்றம் பதிவாகியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.