தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இன்று வங்கிகளில் டாலரின் மதிப்பு

0 129

கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 07) இலங்கையின் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 311.42 முதல் ரூ. 312. 39 மற்றும் ரூ. 326.74 முதல் ரூ. முறையே 327.76.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 309.78 முதல் ரூ. 312.75 ஆகவும், விற்பனை விலையும் ரூ. 325 முதல் ரூ. 328.

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விலைகள் ரூ. 313 முதல் ரூ. 316 மற்றும் ரூ.325 முதல் ரூ. முறையே 328.

Leave A Reply

Your email address will not be published.