தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

இனி நாட்டினுள் பயங்கரவாதத்திற்கு இடமில்லை – பசில்

0 154

நாட்டில் தேசிய பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இனி நாட்டினுள் பயங்கரவாதத்திற்கு இடமில்லை எனவும் நிதி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.