தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

அவரசத்தில் உதவிய உலகநாடு – 120 மில்லியன் டொலர் !

0 63

அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனத்தின் பணிப்பாளர்கள் சபை இலங்கைக்கு புதிதாக 4318 கோடி ரூபாய் (120 மில்லியன் டொலர்) வழங்குவதற்கு அனுமதிவழங்கியுள்ளது.

இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் ஆதரவாகவும் 120 மில்லியன் டொலர்களை வழங்குவதற்கு அமெரிக்காவின் சர்வதேச அபிவிருத்தி நிதி கூட்டுத்தாபனத்தின் பணிப்பாளர்கள் சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.