தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

அரசாங்கத்தை நிச்சயம் உருவாக்குவோம்! புதுக்குடியிருப்பில் சஜித் சூளுரை

0 183

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தை நிச்சம் உருவாக்குவோம்! அதில் நிறுத்தப்பட்ட வீடுகள் மாத்திரமல்ல அனைத்து மக்களினதும் வீடற்ற பிரச்சனையை தீர்ப்போம்- புதுக்குடியிருப்பில் சஜித் சூளுரை

Leave A Reply

Your email address will not be published.