தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 370 /-

0 336

இலங்கையின் சில அனுமதி பெற்ற வர்த்தக வங்கிகள் இன்றைய தினம் அமெரிக்கு டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலையை 370 ரூபாவாக அறிவித்துள்ளன.

அதன்படி,

இலங்கை வங்கி – ரூ. 366.00

மக்கள் வங்கி – ரூ. 359.99

சம்பத் வங்கி – ரூ. 370.00

கொமர்ஷல் வங்கி – ரூ. 370.00

NDB – ரூ. 370.00

அமானா வங்கி – ரூ. 360.00.

Leave A Reply

Your email address will not be published.