தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

அசாத் சாலி விடுதலை

0 139

முன்னாள் மேல்மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தினால் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.